TERAPI

Att bestämma sig för att söka hjälp är ofta det svåraste steget för att inleda en förändring till en bättre tillvaro. Ofta finns det en stor förändringsvilja i det beslutet. I terapin utforskar vi tillsammans hur dina svårigheter/lidande ser ut och hur det påverkar dig, men också vilka möjligheter som kan finnas och hur du kan se saker på andra sätt än tidigare. Det sker i ett samarbete i form av återkommande samtal. Det relationella perspektivet är centralt. Vi är alla formade av våra viktiga relationer. Att bättre förstå hur vi påverkas och påverkar andra kan vara ett mål med terapin.

 

 

Content for id "body" Goes Here